Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków

86 9536 0001 2001 0002 2419 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać następujące dane:

Nazwisko i Imię użytkownika działki, numer działki/grupa terenu

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze skarbnikiem

tel. 513 170 501
e-mail: skarbnik@rodrozwoj.nowaruda.pl

 

Wpłat dokonujemy do 30 czerwca bieżącego roku.

W związku z tym od

naliczane są ustawowe odsetki które do dzisiaj wynoszą