Składowe opłaty za działkę:

 

W jaki sposób obliczyć składkę za 2019 rok?

Przykład dla działki o powierzchni 400 m²:

0,31 zł x  400 m² (powierzchnia działki) = 124,00 zł
+
6,00 zł (składka członkowska)*
+
15,00 zł (opłata za wywóz śmieci )
+
6,00 zł (opłata na utrzymanie rurociągu ogrodowego)**
=
Razem rocznie: 145 złotych
albo

Razem rocznie: 151,00 złote  gdy działka jest podłączona do rurociągu ogrodowego.

 

Szanowni działkowicze!
Jeśli nie pamiętacie numeru, powierzchni swojej działki, bądź macie kłopot
z wyliczeniem wysokości opłaty, skontaktujcie się z nami.
tel. 513 170 501
e-mail: skarbnik@rodrozwoj.nowaruda.pl

* Składka członkowska od członka PZD wynosi 6,00 zł.
W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, składka członkowska
wynosi po 3,00 zł od każdego z nich.
* * Opłata dotyczy tych osób których działki są podłączone do rurociągu ogrodowego.

Szybkie wyliczenie opłaty za działkę

Podaj powierzchnię działki w metrach kwadratowych:

Opłata za działkę wynosi:

Opłata za działkę podłączoną do rurociągu ogrodowego wynosi:

Składniki opłat za działkę zostały uchwalone
na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 27.04.2019 roku